15.4 C
Legnica
środa, 23 września 2020
More

  NAJNOWSZE

  Wsparcie finansowe KGHM-u dla klubów sportowych z Dolnego Śląska

  Drużyny siatkarskie Volleyball Wrocław, Cuprum Lubin, Stowarzyszenie Piłki Siatkowej ”Chrobry” oraz kluby piłki ręcznej MKS Zagłębie Lubin i Chrobry Głogów  z finansowym wsparciem od...

  “Świątynie Książąt i Mieszczan”. Ostatni wirtualny spacer po Legnicy

  "Świątynie Książąt i Mieszczan" - pod takim tytułem odbędzie się ostatni spacer z cyklu "Wirtualne legnickie spacery historyczne". Premiera 27 września godz. 14.00 na facebookowym profilu...

  Cyfrowe prawo jazdy już od 5 grudnia dzięki aplikacji mObywatel

  Kierowcy nie będą już musieli mieć przy sobie prawa jazdy. Od 5 grudnia wejdzie w życie kolejny etap deregulacji. Brak dokumentu prawa jazdy w trakcie kontroli nie będzie...

  Będą kary za nieprawidłowe segregowanie odpadów

  Jeżeli odpady np. plastikowe albo spożywcze trafią do niewłaściwego pojemnika, Urząd Miasta ma możliwość nałożenia kar. Jedną z nich jest podwojenie stawki z 21,80...

  W poniedziałek VI sesja Rady Miasta Legnicy

  W najbliższy poniedziałek, tj. 25 marca o godzinie 10.00 rozpocznie się VI już w bieżącej kadencji sesja legnickiej Rady Miejskiej. Poniedziałkowa sesja, podobnie jak wszystkie wcześniejsze, będzie transmitowana w internecie (link do transmisji).

  W porządku obrad znajdzie się m. in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki czy głosowanie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. Oto pełna lista porządku obrad najbliższej sesji.

  1. Przyjęcie protokołu z sesji.
  2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
  3. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy.
  4. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za rok 2018.
  5. Roczne Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Legnica w 2018 roku.
  6. Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Legnicy za rok 2018.
  7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2018 r.
  8. Program gospodarowania odpadami komunalnymi – selektywna zbiórka wybranych frakcji odpadów.
  9. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
  10. Projekt uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnicę.
  11. Projekt uchwały w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych.
  12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego terenu Zakładu Produkcji Wody położonego przy ul. Nowodworskiej w Legnicy.
  13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.
  14. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 przez Miasto Legnica.
  15. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy poprzez zmianę siedziby i miejsca prowadzenia zajęć.
  16. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
  17. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 19 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
  18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Legnicę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Legnicę oraz określenia granic ich obwodów.
  20. Projekt uchwały o scalaniu i podziale gruntów.
  21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki.
  22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019–2022.
  23. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2019.
  24. Projekt uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2019.
  25. Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2019.
  26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.
  27. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
  28. Komunikaty i sprawy różne.

  Znaczącym punktem w porządku obrad będzie przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Legnicy, nagrody Miasta Legnicy oraz odznaki “Zasłużony dla Legnicy”. Przypomnijmy listę kandydatów.

  Tytuł Honorowego Obywatela Legnicy

  1. Wojciech Kowalik – zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość i Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
  2. Anna Wasila – zgłoszona przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w DGB Dozorbud w Legnicy i mieszkańców Legnicy oraz rekomendowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

  Nagroda Miasta Legnicy

  1. Koło Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
  2. Oddział Neonatologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy – zgłoszony przez Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego
  3. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica – zgłoszone przez Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica
  4. Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO Legnica – zgłoszone przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej.

  Odznaka „Zasłużony dla Legnicy”

  1. Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury – zgłoszony  przez Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
  2. Halina Jakubowska – zgłoszona przez TPD w Legnicy
  3. Zbigniew Kraska – zgłoszony przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
  4. Legnicki Klub „Gazety Polskiej” im. majora Wł. Dybowskiego ps. „Przemyski” – zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
  5. Ewa Lobert-Supernat– zgłoszona przez Ligę Obrony Kraju we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Wojewódzki
  6. MKS Miedź Legnica – zgłoszony przez grupę radnych
  7. Marek Mojecki – zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
  8. Jerzy Pietkiewicz – zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona „Wspólnota Akademicka”
  9. Nadija Skotna – zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona „Wspólnota Akademicka”
  10. Jerzy Skupień – zgłoszony przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
  11. Adam Sobarski – zgłoszony przez Ligę Obrony Kraju we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Wojewódzki
  12. Stowarzyszenie Legnica Aktywnie i Kreatywnie – zgłoszone przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
  13. Krzysztof Strynkowski – zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
  14. Barbara Szewczyk-Stańko – zgłoszona przez TPD w Legnicy
  15. Włodzimierz Tulejko – zgłoszony przez grupę radnych
  16. Janusz Wawrzyszko – zgłoszony przez grupę radnych
  17. Jurij Wowik – zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona „Wspólnota Akademicka”
  18. Robert Żeleźny – zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

  Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Latest Posts

  Wsparcie finansowe KGHM-u dla klubów sportowych z Dolnego Śląska

  Drużyny siatkarskie Volleyball Wrocław, Cuprum Lubin, Stowarzyszenie Piłki Siatkowej ”Chrobry” oraz kluby piłki ręcznej MKS Zagłębie Lubin i Chrobry Głogów  z finansowym wsparciem od...

  “Świątynie Książąt i Mieszczan”. Ostatni wirtualny spacer po Legnicy

  "Świątynie Książąt i Mieszczan" - pod takim tytułem odbędzie się ostatni spacer z cyklu "Wirtualne legnickie spacery historyczne". Premiera 27 września godz. 14.00 na facebookowym profilu...

  Cyfrowe prawo jazdy już od 5 grudnia dzięki aplikacji mObywatel

  Kierowcy nie będą już musieli mieć przy sobie prawa jazdy. Od 5 grudnia wejdzie w życie kolejny etap deregulacji. Brak dokumentu prawa jazdy w trakcie kontroli nie będzie...

  Będą kary za nieprawidłowe segregowanie odpadów

  Jeżeli odpady np. plastikowe albo spożywcze trafią do niewłaściwego pojemnika, Urząd Miasta ma możliwość nałożenia kar. Jedną z nich jest podwojenie stawki z 21,80...

  MUSISZ PRZECZYTAĆ

  Rekomendacje samorządu województwa na rok szkolny 2020/2021

  Zalecenie noszenia maseczek, wydzielanie specjalnych stref dla uczniów, a także wytyczne dla dyrektorów placówek – samorząd województwa przedstawił zestaw rekomendacji dotyczących organizowania zajęć w...

  5 dolnośląskich linii kolejowych zgłoszonych do programu Kolej+

  Zakończył się nabór wniosków do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku. Zarząd Województwa wskazał pięć kolejowych projektów,...

  W sobotę ruszy sprzedaż banknotu poświęconego Legnicy

  W najbliższą sobotę (29.08.2020) o godzinie 10.00 w oddziale Muzeum Miedzi w Legnicy (Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2) odbędzie się premiera emisji banknotu pamiątkowego...

  Prawie 20 tys. uczniów rozpocznie w Legnicy nowy rok szkolny

  W roku szkolnym 2020-2021 w Legnicy nauką i opieką będzie objętych łącznie (w szkołach publicznych i niepublicznych) ponad 17.100 uczniów i 2.000 osób dorosłych....

  Festiwal filmów dokumentalnych w legnickim kinie Piast

  Millennium Docs Against Gravity to największy w Polsce festiwal filmów dokumentalnych, który od początku swojego istnienia stawia na kino dokumentalne najwyższej próby oraz pogłębioną...

  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  Zapisz się do Newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.