8 C
Legnica
More
  - REKLAMA -

  NAJNOWSZE

  Ruszyła budowa S3 na odcinku Bolków – Kamienna Góra

  Symbolicznym wbiciem „pierwszej łopaty” w obrębie węzła Bolków zainaugurowano wszczęcie prac w terenie na budowie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S3. Dokładnie w sześć dni po wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Tym samym rozpoczyna się realizacja oczekiwanej inwestycji, która przybliża nas do granicy z Republiką Czeską. 

  W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km, na odcinku od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła). Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe – tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.

  Tunel TS-26 po wybudowaniu będzie najdłuższym poza miejskim tunelem w Polsce realizowanym w skale,

  metodą górniczą (NATM) i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punku widzenia bezpieczeństwa systemy.

  Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. GDDKiA 

  Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana.

  Trasa inwestycji przebiega nowym korytarzem na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim.

  Droga skrzyżuje się z istniejącymi drogami publicznymi:

  – z drogą powiatową nr 2787D Sady Górne – Nagórnik,

  – z drogą powiatową nr 3466D granica powiatu – Gostków,

  – z drogą powiatową nr 3465D granica powiatu – Sędzisław – Jaczków.

  Roboty przygotowawcze i rozpoczęcie prac budowlanych

  26 sierpnia br. przekazaliśmy wykonawcy robót plac budowy, co jednocześnie wiąże się z rozpoczęciem prac przygotowawczych do realizacji zadania.

  Wykonawca rozpoczął przygotowania do budowy dróg technologicznych, finalizuje podpisanie umów z odpowiednimi gestorami na zasilanie w energię elektryczną i zaopatrzenie w wodę oraz wynajęcie terenów pod niezbędne magazyny na masy ziemne, humus i drewno z wycinek. Zaprojektowano zaplecza socjalne, warsztatowe i produkcyjne przy portalach tuneli. Prowadzone są już prace związane z budową polowego węzła betoniarskiego (jednego z trzech przeznaczonych do budowy).

  W ramach prac przygotowawczych, wykonawca założył geodezyjną osnowę realizacyjną w celu jej ustabilizowania. Służby geodezyjne rozpoczęły wyznaczanie i utrwalania w terenie granic projektowanego pasa drogowego oraz granice działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury. W ramach zadania powstaną dwa kontenerowe zaplecza mieszkalne dla ok. 150 pracowników.

  W najbliższych dniach rozpocznie się rozpoznanie saperskie, a także będą wykonywane prace archeologiczne i przyrodnicze.  W tym samym czasie ruszą roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne, rozpocznie się budowa dróg technologicznych zapewniających w pierwszej kolejności dostęp do portali tunelu.  Wykonawca zmobilizował już 108 jednostek sprzętowych. Po przygotowaniu portali, liczba ta powiększy się o ciężki sprzęt przeznaczony do drążenia tuneli. Na potrzeby budowy pracuje obecnie 88 projektantów i 49 osób kadry techniczno-ekonomicznej oraz pięciu laborantów. Liczba ta będzie sukcesywnie zwiększana w miarę otwierania kolejnych frontów robót.

  Planowany termin zakończenia robót budowlanych: II połowa 2023 r.

  Wartość kontraktu: 1 536 856 988,60 zł

  Realizacja drogi ekspresowej S3 pomiędzy Legnicą, a granicą państwa w Lubawce jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 3,875 mld zł.

  Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: PORR z Warszawy (lider), PORR Bau z Wiednia (partner)

  Nadzór Inwestorski pełni: Konsorcjum: Drogowa Trasa Średnicowa z Katowic (lider), Inko Consulting z Pszczyny (partner).

  Kalendarium

  Etap prac przygotowawczych:

  2002 r. – opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczne przebiegu drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego od rejonu miejscowości Nowe Miasteczko do przejścia granicznego k/m Lubawka”

  2003 r. – odbyło się uzupełniające posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

  Lata 2005 – 2010 – opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka.

  2010 – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica (węzeł A4) – Lubawka (granica państwa)”.

  Lata 2010 – 2013 – wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. „Budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka”.

  2016 – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka od km 67+650 do granicy państwa z drogą R11 (strona czeska)”.

  2017 r. – wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych oraz Wykonawców nadzoru inwestorskiego dla Zadania III i Zadania IV drogi ekspresowej S3 Bolków – granica państwa. Realizację inwestycji przewidziano w systemie „projektuj i buduj”.

  Etap robót budowlanych:

  17 października 2018 r. – podpisano umowę na realizację drogi S3 Bolków – granica państwa, Zadanie III tj. od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła). System realizacji : projektuj i buduj. Wykonawca: konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau (partner); wartość kontraktu: ok. 1 536,9 mln zł.

  31 października 2019 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 zad. III (odc. od węzła Bolków – bez węzła – do węzła Kamienna Góra Północ – bez węzła)

  21 sierpnia 2020 r. – Wojewoda Dolnośląski wydał ZRID dla budowy drogi ekspresowej S3 Zadanie III, tj. od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła)

  26 sierpnia 2020 r. – przekazanie placu budowy

  2020 – 2023 – lata realizacji

  (źródło: GDDKiA Wrocław)

  Średnia ocena 4.7 / 5. Ilość głosów: 7

  Zostaw komentarz

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Latest Posts

  MUSISZ PRZECZYTAĆ

  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  Zapisz się do Newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.