19 C
Legnica
wtorek, 28 września 2021
Strona główna Wiadomości Legnica gotowa na zmiany klimatyczne

Legnica gotowa na zmiany klimatyczne

Po okresie konsultacji opracowany został miejski plan adaptacji (MPA) Legnicy do zmian klimatu do roku 2030. Zostały w nim opisane zagrożenia oraz wyodrębnione sektory i obszary najbardziej podatne na te zmiany. Na najbliższej sesji (25 listopada) Rada Miejska zajmie się projektem uchwały w sprawie przyjęcia tego planu.

Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych była analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta wraz z oceną ryzyka, w której uwzględnione zostały prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 i 2050 roku. Chodzi głównie o wzrost temperatury i częstotliwość oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawalne deszcze, podtopienia, fale upałów, susze, huragany itp.), stanowiących zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju miast, w tym Legnicy.

Program pozwoli określić niezbędne w tym względzie przedsięwzięcia infrastrukturalne i modernizacyjne. Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, wsparcie dla służb kryzysowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne – to tylko nieliczne z działań, które pomogą przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych.

MPA umożliwi korzystanie z zewnętrznych dofinansowań na realizację konkretnych projektów. Uwzględnia się w nim specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze Legnicy i opracowuje działania chroniące mieszkańców przed skutkami zmian klimatu.

Tworząc listy przedsięwzięć adaptacyjnych, uwzględniono zarówno działania już realizowane, jak i planowane w związku z koniecznością przystosowania miasta do zmian klimatu.

Istotne znaczenie w tym procesie mają i będą mieć m.in.: intensywne nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, program budowy małej retencji, czyli powiększania obszarów miejskich powierzchni wchłaniających wodę, kurtyny wodne w zabudowanym centrum i na osiedlach mieszkaniowych podczas upałów, budowa zbiorników retencyjnych towarzysząca inwestycjom drogowym i zbiorników na wodę, dalszy rozwój inteligentnych systemów zarządzania komunikacją miejską, zapewniający płynność ruchu, która ogranicza emisję spalin. Ważna też jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, której już jesteśmy świadkami, np. w Szkole Podstawowej nr 19 czy w Zespole Szkół Integracyjnych oraz miejski program elektromobilności.

Legnica jest jednym z wielu europejskich miast podejmujących działania wzmacniające odporność na zagrożenia klimatyczne. Do tego projektu przystąpiliśmy już w 2015 roku na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska. W roku 2017 uchwałę o rozpoczęciu opracowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu podjęła Rada Miejska Legnicy.

To nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Projekt był realizowany przez wiodące podmioty w sektorze ochrony środowiska: konsorcjum składające się z Instytutu Ochrony Środowiska (Państwowego Instytutu Badawczego), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Państwowego Instytutu Badawczego), Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo- inżynierskiej Arcadis. Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

W ramach prac nad projektem eksperci przeprowadzili liczne analizy i opracowania, a cały proces przygotowania MPA był realizowany we współpracy z władzami miasta oraz przy aktywnym udziale społecznym i zaangażowaniu mieszkańców.

Analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów. Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą naszego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania się. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie.

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 10

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here

NAJNOWSZE