0.8 C
Legnica
wtorek, 30 listopada 2021
Strona główna Wiadomości KGHM KGHM podsumował 2020 rok. Rekordowy wynik operacyjny

KGHM podsumował 2020 rok. Rekordowy wynik operacyjny

KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowała wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok. Miedziowy gigant może pochwalić się najwyższym od czasu akwizycji aktywów zagranicznych poziomem zysku operacyjnego Grupy. EBITDA przekroczyła 6,6 mld zł, to o 27 proc. więcej niż w poprzednim roku. Spółka zachowała pełną zdolność operacyjną aktywów.

KGHM odnotował bardzo dobre wyniki sprzedaży w Grupie. Przełożyło się to na 4 proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym, do poziomu 23,6 mld zł. Efekty ubiegłorocznych działań zarządczych to również bezpieczeństwo i utrzymanie zatrudnienia dla tysięcy pracowników, optymalizacja kosztowa oraz istotny spadek zadłużenia.

Pomimo niespotykanej na tę skalę zmienności otoczenia, na żadnym etapie ciągłość procesów w Grupie nie była zagrożona. Z tego jestem bardzo dumny. Wymagało to ciężkiej pracy i zaangażowania całej załogi. Z powodzeniem realizowaliśmy firmową Strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji w kraju i za granicą. Ważne były decyzje gwarantujące bezpieczeństwo finansowe oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Wszystko zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Stabilna produkcja w KGHM

Od wybuchu pandemii w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie było przestojów produkcyjnych. W segmentach KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił nieznaczny spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t miedzi płatnej.

Niższa od ubiegłorocznej produkcja KGHM Polska Miedź S.A. wynikała z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020 r. oraz planowanego postoju remontowego w HM Głogów I.

Produkcja miedzi płatnej KGHM INTERNATIONAL LTD. była niższa od założonej w budżecie o 4,8 tys. ton (-7 proc.) na skutek niższego wolumenu produkcji w kopalni Franke oraz kopalniach Zagłębia Sudbury. Natomiast produkcja metali szlachetnych była o 3,3 tys. ton (+5 proc.) wyższa od przyjętej w budżecie, co jest pochodną wzrostu produkcji tych metali w kopalni Robinson oraz kopalniach Zagłębia Sudbury.

Sierra Gorda zakończyła 2020 r. produkcją miedzi płatnej na poziomie o 3,0 tys. ton (+4 proc.) wyższym od założonego w budżecie, ze względu na zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz wyższy uzysk miedzi.

Solidne wyniki finansowe KGHM

W 2020 r. Grupa KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi do poziomu 709 tys. ton. Taki poziom został osiągnięty przy koszcie C1 wynoszącym 1,59 USD/funt. Motorem wzrostu był o 37 proc. wyższy wynik segmentu Sierra Gorda S.C.M. (+22,3 tys. ton dla udziału 55 proc.), przede wszystkim w efekcie zwiększenia przerobu rudy i wyższej zawartości miedzi. W 2020 r. w Sierra Gorda kontynuowane były prace poprawiające efektywność wykorzystania aktywów oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym ze Strategii dotyczącym optymalizacji kosztowej w całej Grupie, udało się w znacznej części zbilansować inflację kosztową. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Oddziałów KGHM w Polsce miało wykorzystanie zapasów. W efekcie przełożyło się to na wyższy wolumen sprzedaży. Koszty ogółem według rodzaju za 2020 r. w relacji do 2019 r. były wyższe o 3 proc. głównie z uwagi na wyższe zużycie wsadów obcych oraz wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin.

W 2020 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Saldo środków pieniężnych w 2020 r. uległo zwiększeniu o 1 506 mln zł i na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2 522 mln zł.

Na koniec 2020 roku wskaźnik zadłużenia, mierzony relacją długu netto do EBITDA, spadł do poziomu 0,9 z 1,5 na koniec roku poprzedniego. Wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 42 780 mln zł i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. o 3 371 mln zł.

Kapitał własny KGHM na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 21 081 mln zł i był wyższy o 879 mln zł od wartości na koniec 2019 r. Z kolei osiągnięty w kwocie 1 797 mln zł zysk netto, był o 26,5 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

Bezpieczeństwo w KGHM

W 2020 roku w GK KGHM odnotowany został rekordowo niski wskaźnik wypadkowości LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM). Wyniósł on 7,3, co oznacza spadek o 29 proc. w porównaniu do 2019 roku i aż o 61 proc. w porównaniu do 2010 roku. Także KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2020 roku, pomimo wyjątkowo trudnych warunków narzuconych przez pandemię, odnotowało najlepszy w historii wynik pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

KGHM nie zwalnia inwestycyjnego tempa

Miedziowa spółka kontynuuje Program Udostępniania Złoża, w tym prace związane z głębieniem szybu GG-1 Głogów Głęboki–Przemysłowy. Strategiczna inwestycja w budowę Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most przebiega zgodnie z harmonogramem. W obszarze hutnictwa firma prowadzi projekty inwestycyjne związane z modernizacją i optymalizacją Huty Miedzi Głogów I.

Ważne miejsce zajmują w KGHM projekty związane z ochroną środowiska i zmniejszeniem wpływu na otoczenie. W Hucie Miedzi Legnica i w Hucie Miedzi Głogów prowadzone były działania dostosowujące instalacje hutnicze do konkluzji BAT. Nowa Instalacja Oczyszczania Gazów w Hucie Miedzi Legnica, której budowa ruszyła w 2020 roku, docelowo zmniejszy ładunek resztkowych zanieczyszczeń aż o 99 proc.

W ubiegłym roku KGHM prowadził również projekty związane z energetyką, w tym OZE. Na koniec 2020 roku 22,42 proc. ogólnego zużycia energii w KGHM pochodziło ze źródeł własnych, wliczając w to produkcję z bloków gazowo – parowych.

W ramach prowadzonego w spółce Programu Rozwoju Energetyki przyjęta została Koncepcja Programowo-Przestrzenna, która zakłada zwiększenie zainstalowanej mocy w dwóch projektach elektrowni fotowoltaicznych. Elektrownie te powstaną na terenach oddziałów KGHM. W grudniu 2020 roku KGHM ZANAM uruchomił pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0.

Plany inwestycyjne i rozwojowe na 2021 rok są zgodne z obowiązującą i konsekwentnie realizowaną Strategią firmy. Projekty zostały doprecyzowane w opublikowanym ambitnym budżecie KGHM. W bieżącym roku KGHM zakłada utrzymanie stabilnych wyników ekonomiczno-finansowych oraz bezpiecznego poziomu zadłużenia.

KGHM w walce z pandemią

KGHM na bieżąco realizuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Spółka wprowadziła restrykcyjne procedury związane z reżimem sanitarnym, z założeniem stopniowej normalizacji sytuacji wraz z postępem szczepień przeciwko wirusowi. KGHM prowadzi liczne kampanie edukacyjne i informacyjne dla pracowników oraz reaguje na wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Firma wspiera walkę z COVID–19 przy współpracy z instytucjami rządowymi. KGHM przystąpił m.in. do programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Miedziowy gigant pomaga organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. Specjalne placówki powstały w Wałbrzychu i Legnicy. W Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie również funkcjonuje oddział dla chorych na COVID–19.

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 1

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here

NAJNOWSZE