7.3 C
Legnica
More
  - REKLAMA -

  NAJNOWSZE

  Dolnośląskie Małe Granty 2020. Ruszył nabór wniosków

  Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł! Edycja poświęcona jest w szczególności działaniom społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego Śląska w walce z epidemią koronawirusa. Na realizacje projektu zarząd województwa przeznaczył 300 tys. złotych.

  O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska i członkowie organizacji pozarządowych. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Projekty muszą zostać zrealizowane do 10 sierpnia 2020.

  Wszystkie działania muszą być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami  w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

  Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

  1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2.  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  3.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  4.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  5.  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  6.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  7.  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  8.  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  9.  turystyki i krajoznawstwa;
  10. promocji i organizacji wolontariatu;
  11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
  15.   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  16.  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

  Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl. Internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl  i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl

  Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

  Zostaw komentarz

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Latest Posts

  MUSISZ PRZECZYTAĆ

  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  Zapisz się do Newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.