19.1 C
Legnica
wtorek, 28 września 2021
Strona główna Wiadomości Rada Miasta Legnicy 25 listopada XIV sesja Rady Miejskiej Legnicy

25 listopada XIV sesja Rady Miejskiej Legnicy

Na 25 listopada 2019 r. zaplanowano XIV sesję Rady Miejskiej Legnicy. Odbędzie się ona w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy a początek o godz. 10.00. Tradycyjnie  sesję będzie można obejrzeć w internecie na żywo (tutaj link).

Podczas obrad przedstawiony zostanie raport z działalności Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, radni zostaną tez zapoznani z realizacją programu opieki nad legnickimi zabytkami na lata 2017 – 2020. Przedstawiony też zostanie projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia filii Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz zamiaru zmiany statutu Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

Poniżej pełny porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/19, w tym o wynikach egzaminów” (druk XIV/1).

5. Program opieki nad zabytkami miasta Legnicy na lata 2017-2020. Sprawozdanie z realizacji programu w latach 2018-2019 (I półrocze) – (druk – XIV/2).

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na początku kadencji 2018-2023 oraz za rok 2018 – (druk – XIV/3).

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Planu adaptacji Miasta Legnica do zmian klimatu do roku 2030” – (druk – 1/IV).

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej (druk – 2/IV).

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 3/IV).

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2020 roku – (druk – 4/IV).

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” (druk – 5/XIV).

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i Autostrady A4 – (druk – (6/XIV).

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy” (druk – 7/XIV).

14. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych na pomnikach przyrody na terenie miasta Legnicy – (druk – 8/XIV).

15. Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia filii Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz zamiaru zmiany statutu Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii – (druk – 9/XIV).

16. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 wchodzącej w skład Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby – (druk – 10/XIV).

17. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby – (druk – 11/XIV).

18. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej – (druk -12/XIV).

19. Projekt uchwały zmieniający uchwały w sprawie nadania statutów –(druk – 13/XIV).

20. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

21. Komunikaty i sprawy różne.

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here

NAJNOWSZE