19.1 C
Legnica
More
  - REKLAMA -

  NAJNOWSZE

  25 listopada XIV sesja Rady Miejskiej Legnicy

  Na 25 listopada 2019 r. zaplanowano XIV sesję Rady Miejskiej Legnicy. Odbędzie się ona w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy a początek o godz. 10.00. Tradycyjnie  sesję będzie można obejrzeć w internecie na żywo (tutaj link).

  Podczas obrad przedstawiony zostanie raport z działalności Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, radni zostaną tez zapoznani z realizacją programu opieki nad legnickimi zabytkami na lata 2017 – 2020. Przedstawiony też zostanie projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia filii Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz zamiaru zmiany statutu Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

  Poniżej pełny porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

  3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/19, w tym o wynikach egzaminów” (druk XIV/1).

  5. Program opieki nad zabytkami miasta Legnicy na lata 2017-2020. Sprawozdanie z realizacji programu w latach 2018-2019 (I półrocze) – (druk – XIV/2).

  6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na początku kadencji 2018-2023 oraz za rok 2018 – (druk – XIV/3).

  7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Planu adaptacji Miasta Legnica do zmian klimatu do roku 2030” – (druk – 1/IV).

  8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej (druk – 2/IV).

  9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 3/IV).

  10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2020 roku – (druk – 4/IV).

  11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” (druk – 5/XIV).

  12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i Autostrady A4 – (druk – (6/XIV).

  13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy” (druk – 7/XIV).

  14. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych na pomnikach przyrody na terenie miasta Legnicy – (druk – 8/XIV).

  15. Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia filii Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz zamiaru zmiany statutu Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii – (druk – 9/XIV).

  16. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 wchodzącej w skład Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby – (druk – 10/XIV).

  17. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby – (druk – 11/XIV).

  18. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej – (druk -12/XIV).

  19. Projekt uchwały zmieniający uchwały w sprawie nadania statutów –(druk – 13/XIV).

  20. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

  21. Komunikaty i sprawy różne.

  Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

  Zostaw komentarz

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Latest Posts

  MUSISZ PRZECZYTAĆ

  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  Zapisz się do Newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.