19.1 C
Legnica
wtorek, 28 września 2021
Strona główna Edukacja 17 maja rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

17 maja rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 17 maja br. Kandydaci będą mogli składać wnioski do wybranych szkół do 21 czerwca br. do godz. 15.00.

W Legnicy nabór do szkół publicznych odbędzie się poprzez system elektroniczny. Podobnie jak w roku ubiegłym, kandydat może wskazać we wniosku nieograniczoną liczbę szkół prowadzonych przez miasto. Licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe 1 stopnia przygotowały różnorodną ofertę edukacyjną dostosowaną do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy. Dla około 1260 potencjalnych kandydatów zabezpieczono łącznie 1630 miejsc, w tym 1330 w szkołach prowadzonych przez miasto oraz 300 w szkołach niepublicznych. Ogółem, planuje się utworzyć 737 miejsc w liceach,  658 -w technikach oraz 241 –  w branżowych szkołach I stopnia.

Od 17 maja na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl kandydaci oraz ich rodzice będą mogli dowiedzieć się, jakie kierunki kształcenia proponują legnickie szkoły w ofercie na rok szkolny 2021/2022. Przed wskazaniem szkoły warto zapoznać się z regulaminami rekrutacyjnymi i informacjami szczegółowymi. Należy zwrócić uwagę jakie przedmioty będą punktowane przy rekrutacji do danej klasy, gdyż ma to wpływ na liczbę punktów rekrutacyjnych. W opisie oferty kandydat znajdzie również informację, jakich  języków obcych oraz przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie się uczył w danej klasie.

Wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do 21 czerwca do godz. 15.00. Można go również przesłać elektronicznie na wskazany przez szkołę adres. Wniosek powinien zostać uzupełniony o wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu  ósmoklasisty oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły decyduje suma punktów, na którą składają się wyniki uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, wyniki egzaminów, punkty za szczególne osiągnięcia na konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz za działalność społeczną. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół 22 lipca br. Następnie rodzice kandydatów będą potwierdzać wolę podjęcia nauki w szkole przez ich dziecko poprzez dostarczenie oryginałów lub brakujących dokumentów. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 2 sierpnia br. do godz.14.00.

W przypadku wolnych miejsc, szkoły będą przeprowadzały rekrutację uzupełniającą. Potrwa ona od 3 do 5 sierpnia br. do godz. 15.00.Kandydat wypełni wniosek w systemie e-naboru, wskaże wybraną szkołę i klasę dysponującą wolnymi miejscami, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami, zaniesie do szkoły wskazanej na 1 miejscu. Szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na swoich stronach internetowych 23 sierpnia br.

Składanie dokumentów w formie papierowej będzie odbywać się w oparciu o opracowane przez szkoły procedury bezpieczeństwa.

(źródło: UM Legnica)

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 6

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here

NAJNOWSZE